Personvernerklæring

Personvernerklæring kunder D2 Productions AS
(Org.nr. 822 266 592)

D2 Productions AS fokuserer på å ivareta og beskytte alle våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person eller kunde.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra D2 Productions AS, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille varer og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen, og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning krever.

 

1. Behandlingsansvarlig

D2 Productions AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle varer og tjenester som leveres av D2 Productions AS.

 

2. Vår bruk av personopplysninger

2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger

D2 Productions AS samler inn og lagrer ulike typer informasjon om deg når du oppretter en konto, foretar et kjøp eller kontakter oss på andre måter.

Vi behandler personopplysninger som navn, adresse, epostadresse, kjønn, fødselsdato, mobilnummer, kjøpshistorikk, kundesegment, produktvalg, søke- og brukeroppførsel på nettsiden vår, kundenummer, ordrenummer, ip-adresse, samt din kommunikasjon med oss.

 

2.2 Hvilke formål behandles personopplysningene dine for?

Vi samler inn og bruker informasjonen din av mange grunner, f.eks. for å hjelpe deg i kjøpsopplevelsen, for å dele nyheter, for markedsføring og ellers der loven krever det. Vi bruker personopplysningene dine i følgende situasjoner:

- Håndtere ditt kjøp på nettsiden vår, inkludert å behandle dine bestillinger, returer og reklamasjoner. - Sende deg beskjeder om leveringsstatus eller ved problemer med levering av produktene dine.

- Håndtere betalingene dine.

- Håndtere forespørsler fra deg via vår kundeservice, via e-post, vår chattefunksjon, telefon og sosiale medier.

- Håndtere garantispørsmål og klager angående produkter.

- Bekrefte adressen din overfor eksterne partnere.

- Sende deg nyhetsbrev og tilbud.

 

2.3 Særlig om bruk av informasjonskapsler «cookies»

På noen deler av www.d2shop.no og www.d2merch.no vil informasjonskapsler «cookies» kunne bli benyttet. Dette gjelder eksempelvis på våre hjemmesider, og det opplyses om det på forhånd. Cookies brukes for å gjøre nettsidene mer brukervennlige for deg. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av vår hjemmeside.

 

3. Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge D2 Productions AS har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når D2 Productions AS ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

 

4. Utlevering av personopplysninger - taushetsplikt

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg/dere til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

  1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
  2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
  3. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
  4. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at D2 Productions AS tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de selskapene som etter avtale med D2 Productions AS forestår deler av den tekniske eller administrative driften av våre tjenester.

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder D2 Productions AS sitt krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

 

5. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som D2 Productions AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

6. Revisjon av denne personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

  1. Vår behandling av personopplysninger endres, eller
  2. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

D2 Productions AS vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.

 

7. Henvendelser

Du kan ta kontakt med oss via daglig leder eller på mail post@d2merch.no dersom du vil ha mer informasjon om D2 Productions AS behandling av personopplysninger.